vir_gir_txt

Menu
Leie av fritidsbåt

1) Sikkerhetsforskrift
Sjøen er ikke et sted hvor man skal teste grensene, men et sted man skal være godt innenfor, nettopp for å redusere risiko. Vær uthvilt og spør gjerne om kursing hvis du er usikker på hvordan man skal ferdes til sjøs og bruke en båt. Som leietaker er du ansvarlig for å holde deg innenfor de regler som gjelder for båtførere. Husk også å forsikre deg om at det finnes kart for det aktuelle seilingsområdet om bord. Likeledes at det finnes redningsvester til alle passasjerer i riktige størrelser.
Vi anbefaler alle å planlegge turen på forhånd, bruke kartet aktivt og øve seg på navigering. Sjekk ut båttypen på forhånd og gjør deg kjent om bord. Still spørsmål dersom det er noe du ikke forstår ved gjennomgangen av båten. Vær aktiv, og undersøk hvordan sikkerhetsutstyret fungerer ombord. Bruk 15 minutter på å kaste ut ankeret så du ser hvordan vinsjen fungerer osv. Beregn god tid. Det er ikke uvanlig at en overlevering tar fra 1 time til flere avhengig av størrelse på båten. 

 
2)Reservering av båten
Vi anbefaler alle å lese nøye igjennom leiekontrakten vi benytter før du foretar en reservasjon. Leiekontrakten finner du her. Når du har valgt båt, vil du bli rutet gjennom en reservasjon og bestilingsprosess. Reservasjon og bestillingsprosessen består av fem trinn hvor brukeren blir bedt om #1 Personopplysninger, #2 Maritim kompetanse, #3 Tilleggsinformasjon om bruk av fartøyet, #4 Valg av ekstratjenester og produkter, #5 Bekreftelse av bestilling og betaling. Når alle trinn i reservasjon og bestillingsprosessen er gjennomført vil du motta en ordrebekreftelse. Samtidig blir det generert en varsling til Båteier som må besvares av båteier eller representant for denne innen 24 timer. En slik melding inneholder opplysninger om leieperiode, ditt fornavn og etternavn samt tilleggsinformasjon** som er gitt i reservasjon og bestillingsprosessen. Avtalen om reservasjon og bestilling av båten er bindene for alle parter når din bestilling er mottatt av Maritim Utleie og når båteier har godkjent forespørsel om leieperioden (innen 24 timer) og leiekontrakten er signert av partene.
**Vi utleverer følgende informasjon fra reservasjon og bestillingsprosessen til båteier for at han/hun skal ha et beslutningsgrunnlag: Fornavn, etternavn, fødselsår, informasjon som er gitt i Maritim kompetanse, opplysninger om hvor båten skal brukes, hva som er formålet med turen og ytterligere informasjon du oppgir i feltet ”tillegginformasjon” samt eventuelle valg av ekstratjenester slik som vask m.v. Når forespørselen blir akseptert av båteier, vil det bli generert en leiekontrakt. Leiekontrakten må signeres digitalt med Bank-ID eller Buy pass (digital signaturtjeneste) innen 24 timer etter aksept fra båteier. Du vil også motta varsling på SMS/e-post når leiekontrakten er klar til signering.

3)Bruk av båten
Dersom det ikke avtalt noe annet, er du som leietaker også ansvarlig for å rengjøre båten inn-og utvendig samt alt medfølgende utstyr, slik at den fremstår i samme stand som ved overlevering. Septik må være tømt. NB! Dette må gjøres i ”rom” sjø, eller i marina som tilbyr dette.
Å trekke båten opp på stranden fører til stor slitasje for båten og er derfor ikke tillatt.
Dersom du forlater båten plikter du å sørge for at båten er forsvarlig fortøyd på en brygge/fortøyningsplass hvor dette er avklart med plassens eier, at tilstrekkelig fendring er iverksatt og at båten er forsvarlig lukket og låst.
Husk å fylle opp drivstofftanken før innlevering, og beregn gjerne god tid til dette da det ofte kan være kø på marinaen.
Ved eventuelle grunnstøt eller skade på båten under vannlinjen, må båten slippsettes eller løftes på land med egnet utstyr. Ved eventuelt behov for reservedeler til båt og motor, avtales fremgangsmåten i hvert enkelt tilfelle med Båteier eller representant for denne.
 
Dersom det oppstår problemer av noen art med båten plikter du som leietaker å umiddelbart melde fra til Utleier eller representant for denne om det inntrufne. Ved skader av mindre karakter skrives disse ned på rapporteringsskjema som enten ligger om bord eller kan lastes ned her. Ved unnlatelse av slik rapportering/melding, kan Utleier avkreve leietaker for den sum det koster å utbedre de feil og mangler som leietaker har påført båten. Send oss bilder eventuelt ta opp film dersom noe ikke er som det stemmer, slik sikrer du deg også god dokumentasjon ved eventuelle uenigheter på et senere tidspunkt.

  • call+47 400 87 999 | [email protected]
  • © 2004 - 2016 Maritim Utleie - En tjeneste fra Netyachts AS