vir_gir_txt

Menu
Utleie av fritidsbåt

1)Tilstand på båten
Båten må være i sikker forfatning og vedlikehold av båten bør foretas regelmessig. Kontroller at alt utstyr er i orden. Båten bør ikke være eldre enn 20 år. Kontroller regelmessig at sikkerhetsutrustning finnes, og at personlige eiendeler er redusert til et minimum. Ellers skal båten være vasket, fulltanket med drivstoff og vann. Septiktank bør være tømt, og båten ellers klar til overlevering. Et annet viktig moment er å utarbeide prosedyrebeskrivelse som gjør det enkelt for leietakeren å bruke båten. Det er nødvendig med et tilgjengelig nøkkelsett for tilgang og bruk, og båten bør forsikres for utleie.

2)Publisere båten
For å publisere båten din må du være medlem hos Maritim Utleie. Meld deg inn nå. Når du oppretter en annonse blir du fulgt gjennom en prosess med flere spørsmål om båten som gjelder for eksempel prissetting, tilgjengelighet og andre opplysninger om båten. Dette for å sikre at det blir gitt en god og riktig fremstilling av båten. Når alle opplysninger er gitt, velger du selv når du ønsker å sende båten til publisering. Første gangen båten publiseres vil den bli kontrollert og godkjent av Maritim Utleie. Dette gjøres som et ledd i å kvalitetssikre innholdet på www.maritimutleie.no. Alt innhold knyttet til publisering av en båt og opplysninger som blir registrert i profilen er båteiers ansvar. Du godkjenner og er enig i at når båten er blitt publisert kan brukere gjøre reservasjoner og henvendelser til deg som båteier gjennom systemet ”Book&Boat”. Husk å oppdatere kalenderen som viser tilgjengelighet på båten, og å besvare henvendelser fra leietakere. Unnlatelse av å utføre det ovenstående kan ved spesielle tilfeller føre til advarsel fra Maritim Utleie, og ved gjentatte advarsler også medføre ekskludering fra tjenesten.

3)Medlemskap
Maritim Utleie tilbyr to former for medlemsskap, Basic og Premium. Det koster ingen ting å melde seg inn. Alle som melder seg inn er automatisk Basic medlem. Avtale til Premium medlemskap inngås separat.
Medlemsskapet er gratis første medlemsår og kan senere fornyes årlig. Priser på medlemskap etter første medlemsår finnes i egen prisliste.

Når det gjøres et forsøk på å reservere en publisert båt må forespørselen godtas eller avvises innen 24 timer. For at du skal vite hvem som leier, tilbyr vi fornavn og etternavn på personen som ønsker å reservere båten. I tillegg vil du som båteier få tilgang til andre opplysninger slik som kompetanse og ferdigheter, som er gitt av bruker i reservasjonsøyemed. Du som båteier kan også få tilgang til andre opplysninger om brukeren i brukerens offentlige profil dersom det er opprettet en Maritim profil. Når leieforespørselen er godtatt, vil det bli generert en leiekontrakt. Leiekontrakten inneholder opplysninger om deg som båteier, samt nøkkelopplysninger om båten. Leiekontrakten signeres digitalt med Bank-ID eller Buy pass. (digital signaturtjeneste). Vilkår og innhold i leiekontrakten finnes her. Vi anbefaler alle å lese nøye igjennom denne avtalen.

5)Utlevering av båten
Sørg for en skikkelig gjennomgang av båten og god opplæring av leietaker. Mange forsikringsselskap krever også dette under punktet ”sikkerhetssforskrift”. Ta leietaker med på en testtur og vis han/henne eventuelle begrensninger i bruk av båten. Kunnskap og kompetanse er ofte nøkkelen til et vellykket leieforhold hvor alle opplever trygghet og glede på sjøen! Vær tilgjengelig for leietaker, spesielt den første tiden. Bruk av sjekklister er ofte avgjørende for diskusjoner i etterkant. Var tanken fylt opp, eller var den ikke?  Var merket i gelcoat der fra før, eller ikke? Husk signatur på sjekklisten da dette gir et bedre grunnlag, dersom det skulle oppstå diskusjon i ettertid. Eksempel på sjekkliste finner du i ditt kontrollpanel, under fanen ressurser.

6)Sletting av brukerkonto/Utmelding
Båteier og leietaker kan når som helst slette brukerkonto og/eller Maritim Profil dersom det ikke foreligger noen aktive reservasjoner eller andre forhold av betydning. Slik sletting kan foretas i ditt kontrollpanel eller ved å gi Maritim Utleie skriftlig melding. Vi kan slette din konto på en diskret måte dersom vi opplever at retningslinjer og vilkår for tjenesten ikke blir fulgt. Vi vil i alle tilfeller utbetale det du rettmessig har krav på når det gjelder leieinntekter eller andre rettmessige beløp du har til gode i forbindelse med bruk av tjenesten.

  • call+47 400 87 999 | [email protected]
  • © 2004 - 2016 Maritim Utleie - En tjeneste fra Netyachts AS