vir_gir_txt

Menu

Oversikt
Maritim Utleie belaster servicehonorar for hver reservasjon som er gjort gjennom Tjenesten. Alle servicehonorar og priser for tilleggstjenester er spesifisert under.

Honorar for avvik fra leiekontrakten:
Sent oppmøte 300,-
Manglende rengjøring 200,-
No-show 300,-
Strandhogg (å dra opp båten på stranden) 500,-
Manglende drivstoff ved innlevering 300,-
Husk å være tydelig, og avtal et av de følgende alternativene for drivstoff før leieperioden starter:
1. Drivstoff er inkludert i leien.
2. Leietaker må fylle opp etter bruk. Dersom drivstoff ikke er fylt ved retur skal prisen for manglende drivstoff trekkes fra depositumet basert på regning fra båteier.
3. Leietaker gjør avtale om å betale direkte til båteier for den mengde drivstoff som er forbrukt. Det kan også avtales å trekke dette fra depositumet. Ved trekk i depositumet vil Maritim Utleie alltid belaste leietakeren et honorar.
Ved avvik som nevnt over vil det bli det belastet et honorar pr tilfelle. I tillegg vil leietaker bli belastet for selve arbeidet, skader, samt mistede gjenstander med bakgrunn i hva som må utføres i forbindelse med at forpliktelsene i leiekontrakten er brutt.

Ved skadetilfeller eller mistede gjenstander vil det i tillegg bli belastet et administrasjonsgebyr som for tiden utgjør 700,-.

Medlemskap

Basic: 1.år 0,- deretter 199,- pr år
Premium: 1.år 0,- deretter 299,- pr år

Transport

Priser for transport avtales med utgangspunkt i faste priser. Pris oppgis på forespørsel.

Vask

Oversikten under gir en pekepinn på hva leietaker kan forvente å betale dersom han/hun velger å outsource denne delen til båteier eller Maritim Utleie. NB – dette er kun ment som en generell prisveiledning og båteier står fritt til å bestemme sin egen pris.
Båtstørrelse: Utvendig vask: Innvendig vask: Polering:
Inntil 17 fot      500,-             300,-            Etter avtale
18-28 fot         1200,-           500,-           Etter avtale
28-32 fot         1000-            800,-           Etter avtale
32+ fot            Etter avtale      Etter avtale     Etter avtale

Alle priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift.


Servicehonorar – Leietaker
4% av leieprisen.
Servicehonorar – Båteier
20% av leieprisen.

  • call+47 400 87 999 | [email protected]
  • © 2004 - 2016 Maritim Utleie - En tjeneste fra Netyachts AS